Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Sıkça Sorulan Sorular
Pandemi Sonrası Yol Haritası

Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin bir arada yürütülmesine dayalı öğrenme yaklaşımlarından biri de hibrit öğrenme yaklaşımıdır. Hibrit öğrenme yaklaşımı; yüz yüze olarak yürütülen derslerin dijital öğrenme ortamları ile desteklenmesi yoluyla, öğrenci sayısı ve fiziki alt yapıya göre sınıflara belli sayıda öğrenci kabul edilip aynı anda çevrim içi uygulamalar ile de sınıfın kalanının derse katılmasına olanak sağlayan öğrenme yaklaşımıdır. COVID-19 küresel salgınının azalmasıyla birlikte yeni normal süreçte hibrit öğrenme uygulamalarına yer verilebilir. Böylece öğrenci sayısı ve fiziki alt yapıya göre sınıflara belli sayıda öğrenci kabul edilip aynı anda çevrim içi uygulama ile de sınıfın kalanının derse katılması sağlanabileceği gibi öğretim elemanı kapasitesi değerlendirilerek sınıfların gruplara bölünmesi suretiyle aynı ders birden fazla grupta da anlatılabilir.

Harmanlanmış öğrenme yaklaşımı; yüz yüze öğretim ile teknoloji aracılığı ile verilen öğretimin birlikte yürütüldüğü öğrenme yaklaşımıdır. Bu öğrenme yaklaşımında geleneksel sınıf ortamı ile dijital öğrenme ortamlarının harmanlanması sonucu, her iki ortamın güçlü yanlarından yararlanılması hedeflenmektedir. Öğrencilere geleneksel sınıf ortamının yanında zaman ve mekândan bağımsız bir öğrenme ortamı sunarak hem öğrenebilmeleri için ekstra zaman hem de etkileşimli bir şekilde öğrenebilmeleri için daha çok imkân sunulmaktadır.

Canlı derslere devam ile ilgili olarak öğrencinin tabi olduğu yönetmelikteki devam şartları uygulanmaktadır. (Ön lisans – lisans ve lisansüstü eğitim yönetmelikleri için tıklayınız.

Hibrit ve tamamen uzaktan eğitim sürecinde ölçme ve değerlendirme uygulamalarının en az %60’ı gözetimli olarak yapılmalıdır.  Geri kalan %40’lık kısmı gözetimli yapılabileceği gibi gözetimsiz sürece dayalı ölçme ve değerlendirme etkinliklerine dayalı olarak oluşturulabilir. Tamamen yüz yüze eğitimde sınavlar gözetimli olarak yüz yüze yapılabilir.

Kampüs ortamına yönelik uygulama rehberi için tıklayınız.