Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Sık Sorulan Sorular

Üniversitemiz Senatosu’nun 20.11.2020 Cuma günü 30 sayılı oturumunda alınan 170
sayılı karar doğrultusunda:

 “Yapılacak etkinlikler sonunda geçekleştirilecek sınavlarda ara (vize) sınavlarından alınan puanın %40’ı, yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarından alınan puanın ise %60’ı alınarak başarı puanı belirlenmesinin ve kararın 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz yarı yılında uygulanmasının kabulüne oy çokluğu ile, karar verildi.

Sınav anında problem yaşamanız halinde aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Öncelikle yaşadığınız problemi dersin hocasına iletiniz. Hocanıza OBS ve DBS mesajlardan ulaşabileceğiniz gibi mail adresi ile de iletişime geçebilirsiniz.

2. Hocanız ile iletişime geçtikten sonra eğer probleminiz devam ederse Öğrenci Bilgi Sistemi sol menülerdeki “Yardım” başlığı altında bulunan “Talep Oluştur” yolunu izleyebilirsiniz. Rehber video: https://www.youtube.com/watch?v=ij7O3aYJgFg

3. Talebiniz destek personelleri tarafından cevaplandırılacaktır. Talebinizin cevabını görüntülemek için “OBS > Yardım > Talepleri Görüntüle” yolunu izleyebilirsiniz. Destek personeli tarafından verilen cevap doğrultusunda işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Dersi almış olduğunuz öğretim elemanı ders notu ve video girmediği için Derslere Genel Bakış kısmında aldığınız ders ile ilgi bilgi bulunmaz.

Dersini aldığınız Öğretim Elemanı size  belirli zaman dilimlerinde teslim edebileceğiz ödevler verebilir.

  İstedeğiniz zaman Ders Bilgi Sistemine giriş yaparak video ve ders notlarına ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerimizin soru ve taleplerine telefon/eposta yoluyla yanıt vermek üzere kendi bölümlerinde “Bölüm Uzaktan Eğitim İletişim Noktaları” oluşturulmuştur.

Ara (vize) sınavlar ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı yazısı kapsamında ifade edilen “ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçte yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda” olmak üzere;

  1. Derslerin uzaktan eğitim yolu ile yürütüleceği hususu göz önünde bulundurularak, ilgili öğretim elemanlarının Ders Bilgi Sisteminde (DBS) yapacakları, ödev, tartışma, alıştırma, kısa süreli (quiz) sınav ve benzeri etkinliklerden öğrencilerin alacakları toplam puan, vize sınavı notu olarak değerlendirilecektir.
  2. İsteyen öğretim elemanları tarafından bu maddenin (a) fıkrasında ifade edilen uygulamalara ilaveten online (çevrimiçi) ara (vize) sınavı yapılabilecektir.
  3. Bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında ifade edilen kapsam ve koşullarda belirlenecek olan ara (vize) sınav notunun dersin ham başarı notuna katkısı tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda %30 olarak uygulanacaktır.

Uygulamalar, laboratuvar çalışmaları, stajlar gibi etkinlikler hariç olmak üzere diğer tüm dersler pandemi seyrine göre belirli bir süre uzaktan eğitimle yürütülecektir. Dersin öğretim elemanı her hafta için kaynak paylaşımı ve etkinliklerle derslerini yürütecektir. Lisansüstü programlarda bazı dersler video konferans yoluyla yapılacaktır. Halen yürütülmekte olan uzaktan eğitim programlarındaki işleyiş mevcut haliyle devam edecektir.

Öğrenciler uzaktan eğitim yolu ile sunulacak derslere, kullanmakta oldukları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ve entegre Ders Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden erişebileceklerdir. Her bir ders için öğretim elemanlarının haftalık yönlendirmesine göre derslerini çalışacak öğrencilerimiz, bu yönlendirmeye bağlı olarak; kaynakları okuma, raporlama, ödev hazırlama gibi çalışmaları haftalık olarak gerçekleştireceklerdir.

Bu süreçte öğrenciler sadece içerikle baş başa bırakılmayacak, sistem üzerinde öğrenci hoca iletişimleri; soru cevap, tartışma ve diğer etkinliklerle devam edecektir.

Lisansüstü öğrenciler için bu uygulamalara ek olarak öğretim elemanlarıyla video konferans yoluyla canlı dersler yapılabilecektir. Kayıt altına alınan dersler sonradan tekrar izlenebilecektir. Canlı ders programı ve saatleri Enstitü web sayfalarından ilan edilecektir.

 

Uygulamalı derslerin teorik kısımlarının uzaktan eğitimle yürütülmesi ve uygulama çalışmaları için sıkıştırılmış takvim programı uygulanması planlanmaktadır.

Öğretim Üyeleri’ne bu süreçte destek olmak üzere destek hattı oluşturulmuştur. Bu destek hattına ait bilgiler (personel, telefon ve mail) egitimedevam.atauni.edu.tr adresinden ilan edilmiştir.

Öğrencilerimizin soru ve taleplerine telefon/eposta yoluyla yanıt vermek üzere kendi bölümlerinde “Bölüm Uzaktan Eğitim İletişim Noktaları” oluşturulmuştur. Her bir bölüm/birim için oluşturulan destek ekibine

http://egitimedevam.atauni.edu.tr/index.php/destek-personli-2/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Öğrenciler için online derslere giriş, etkinliklere katılım, öğretim elemanıyla iletişim konularında adım adım işleyişi gösteren kılavuzlar eğitimlerin başlamasıyla birlikte eşzamanlı olarak öğrencilerimizle paylaşılacaktır. Ayrıca http://egitimedevam.atauni.edu.tr adresinden erişeceklerdir.

Online ortamlarda gerçekleştirilecek tartışma, ödev, kısa sınav, araştırma raporu vb. etkinlikler ile aldığımız notlar vize yerine sayılabilecek, bu konuda hangi etkinliğin kaç puan olacağı ve toplamının ne kadarının vize puanını oluşturacağı ders öğretim elamanı tarafından belirlenip paylaşılacaktır.

Uygulama ve staj etkinliklerine ilişkin hususlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı yazısı kapsamında olmak üzere, uzaktan öğretim yöntemi ile verilemeyen 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için, her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak COVİD-19 salgını sonrasında yaz öğretimi uygulanabilecektir.

Uygulama ve staj etkinliklerine ilişkin hususlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı yazısı kapsamında olmak üzere, uzaktan öğretim yöntemi ile verilemeyen 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için, her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak COVİD-19 salgını sonrasında yaz öğretimi uygulanabilecektir.

Canlı ders linki oluşturularak Ders Bilgi Sistemi’nde paylaşılacaktır.

Lisansüstü programlarda teorik olarak yürütülen tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla hem Ders Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden materyal ve etkinliklerin paylaşımıyla, hem de video konferans uygulaması yolu ile haftada 1 (bir) saat canlı ders olarak yürütülecektir.

Öğrenci sayısı 9 ve daha altında olan derslere yönelik canlı ders uygulamaları ilgili öğretim üyeleri tarafından farklı platformlar (WhatsappSkypeZoom, ..vb) kullanılarak yürütülebilecektir.

Öğrenci sayısı 10 ve daha üzerinde olan dersler ATAUZEM tarafından verilen destekle haftada 1 saat olmak üzere senkron (çevrimiçi, eş zamanlı) olarak belirlenen program kapsamında yürütülecektir. 

Yardım almak için https://egitimedevam.atauni.edu.tr/index.php/sss/ sayfasında yer alan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

Lisansüstü programlarda yer alan yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları ile seminer etkinlikleri hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı yazısı ile Atatürk Üniversitesi Jüri Oluşturularak Gerçekleştirilen Lisansüstü Etkinlik ve Sınavların Uzaktan Katılım Yoluyla Yapılmasına Dair Yönerge hükümleri de dikkate alınarak,  gerekli alt yapının oluşturulması ve “sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma” koşulunun sağlanması kaydıyla, konunun ilgili enstitü müdürlükleri tarafından değerlendirilerek, etkinliklerin yapılmasına yönelik karar verilmesi halinde  söz konusu etkinlikler online (çevrimiçi) olarak yapılabilecektir. 

Aşağıda belirtilen işlemleri sırası ile uygulamanız gerekmektedir.

  1. Öğrenci Bilgi Sistemi’ne girişinizi gerçekleştiriniz.
  2. Sol menüde yer alan Öğrenim > Kayıt Dondurma yolunu izleyerek yardım kılavuzuna ulaşabilirsiniz.
  1. Dersinizin öğretim üyesi UZEM aracılığıyla canlı dersi işlemiyorsa ders görüntülenmeyebilir. Bu nedenle farklı platformda dersiniz işleniyor olabilir. Dersin öğretim üyesi ile iletişime geçebilirsiniz.
  2. Dersi görüntüleyebiliyorsunuz fakat “Ders Erişime Kapalıdır” uyarısı alıyorsanız. İlgili canlı ders “Ders başlama saatinden 15 dakika önce erişime açılır ders saatinin sonuna kadar açık kalır.”

Üniversitemiz Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi bünyesinde yürütülmekte olan pedagojik formasyon sertifika programı eğitimine yönelik dersler uzaktan eğitim yolu ile Ders Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden yürütülecektir.

Konu ile ilgili işlemler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.04.2020 tarih ve E.25557 sayılı yazısı kapsamında yürütülecektir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kütüphanemiz hizmete kapalıdır. Bu nedenle 16.03.2020 tarihinden itibaren ödünç alınan kitapların teslim süresi dönem başlayana kadar uzatılmıştır.

Konu ile ilgili uygulama, Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen kapsam ve koşullarda olmak üzere ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılacak yönlendirmelere göre gerçekleştirilebilir.