Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Güz Yarıyılı Eğitim Süreçleri Uygulama İlkeleri

Pandeminin seyrine göre yeniden değerlendirme yapılabilmesi koşuluyla, 2020-2021 güz yarıyılında örgün eğitim programları kapsamında sürdürülen önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim süreçlerinin ekte yer alan 2020-2021 Güz Yarıyılı Eğitim Eylem Planı’da göz önünde bulundurularak aşağıda yer alan ilkelere bağlı olarak yürütülmesi;

a. Üniversitemizde bütün teorik, teorik ağırlıklı, bazı uygulamalı derslerin uzaktan öğretim imkânları kullanılarak çevrimiçi olarak okutulması,

b. Çevrimiçi olarak okutulacak bütün derslerde eşzamanlı (canlı sınıf) ve eşzamansız içerik ve etkinlik desteği sağlanması,

c. Üniversitemize yeni kayıt yaptıran birinci sınıfların uygulama gerektiren derslerinin uzaktan öğretim imkânları kullanılarak çevrimiçi olarak okutulması, çevrimiçi okutulması mümkün olmayan uygulamalı derslerin yaz okuluna veya gelecek yıla ertelenmesi,

d. Ara sınıflardaki öğrenciler için çevrimiçi olarak okutulması mümkün olmayan uygulama gerektiren derslerin yaz okuluna veya gelecek yıla ertelenmesi, okutulamayan uygulamalı dersler yerine programlarının uygun olması durumunda bir üst sınıftan teorik derslerden seçim yapabilmelerine imkân tanımak için gerekli mevzuat düzenlemesinin (üstten ders alma limitinin 2.5’den 2.0’a indirilmesi) yapılması,

e. Son sınıftaki öğrencilerin uygulamalı derslerinin çevrimiçi olarak okutulması, çevrimiçi okutulması mümkün olmayan uygulama gerektiren derslerin esnek zaman, seyreltilmiş sınıf ortamlarında ve enfeksiyon kontrolü ve korunma önlemlerine uygun olarak yüz yüze yapılması veya yaz okulunda yüz yüze yapılmak üzere ertelenmesi,

f. Seyreltilmiş sınıf ortamlarında yüz yüze yapılacak derslere zaruri sebeplerle katılamayacak öğrenciler için çevrimiçi destek sisteminin sağlanması yoluyla derslere katılımın temin edilmesi,

g. Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf, Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5. sınıf, Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf intörn öğrencilerinin klinik uygulamaları ve Sağlık Bilimleri Fakültesi “Ebelik” programı 4. Sınıf öğrencileri uygulamalarının gerekli önlemler alınarak Üniversitemiz ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde esnek zaman planlaması yapılarak ve enfeksiyon kontrolü ve korunma önlemlerine uygun olarak yüz yüze yapılması,

h. Eğitim, İlahiyat ve Spor Bilimleri Fakültelerinde topluma hizmet uygulamaları, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin MEB ve YÖK tarafından yapılacak açıklamalar da göz önünde bulundurularak ilgili fakülte kurulları tarafından karara bağlanması,

i. Lisansüstü öğrencilerin laboratuvar, atölye ve klinik çalışmalarını enfeksiyon kontrol ve önleme kurallarına uygun önlemler alınarak yüz yüze sürdürebilmeleri, uygun görülmüştür.

Uzaktan Eğitim Destek Hattı

Yardım almak için https://egitimedevam.atauni.edu.tr/index.php/sss/ sayfasında yer alan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.