Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Yeterlik, Tez ve Seminerler

Lisansüstü programlarda yer alan yeterlilik sınavları, tez izleme komiteleri ile seminerlerin toplantı ve tez savunmaları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı yazısı kapsamında olmak üzere,  gerekli alt yapının oluşturulması ve “sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebiir olma” koşulunun sağlanması kaydıyla dijital ortamda yapılabilecektir.

Yapılması ilgili enstitü müdürlüklerince uygun görülen etkinlikler “Atatürk Üniversitesi Jüri Oluşturularak Gerçekleştirilen Lisansüstü Etkinlik ve Sınavların Uzaktan Katılım Yoluyla Yapılmasına Dair Yönerge” kapsamında gerçekleştirilebilecektir.

 

Senato Kararı (23.03.2020_5 / 41) :

6- Lisansüstü programlarda yer alan yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları ile seminer etkinlikleri hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı yazısı ile Atatürk Üniversitesi Jüri Oluşturularak Gerçekleştirilen Lisansüstü Etkinlik ve Sınavların Uzaktan Katılım Yoluyla Yapılmasına Dair Yönerge hükümleri de dikkate alınarak,  gerekli alt yapının oluşturulması ve “sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma” koşulunun sağlanması kaydıyla, konunun ilgili enstitü müdürlükleri tarafından değerlendirilerek, etkinliklerin yapılmasına yönelik karar verilmesi halinde  söz konusu etkinlikler online (çevrimiçi) olarak yapılabilecektir.