Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
SINAV Sıkça Sorulan Sorular

Dijital ortamlarda yapılacak sınavlarda “şeffaf ve denetlenebilirlik” prensibinden hareketle,  Dijital Ortamda Gerçekleştirilebilecek Sınavların Temel İlkelerinden birisi olan “Çevrimiçi  değerlendirmelerde, sınavın türüne uygun olarak öğrencilere yeterli süre verilmesi,” ilkesi  kapsamında Ders Bilgi Sisteminde yapılacak sınav süreleri soruların özelliğine bağlı olarak ilgili  öğretim elemanı tarafından belirlenebilecektir.

Dijital Ortamda Gerçekleştirilebilecek Sınavların Temel İlkelerinden birisi olan “Uzaktan   öğretimde uygulanacak değerlendirme süreçlerinde; dijital ortamlardaki gözetimli ya da   gözetimsiz uygulanacak açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa   sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve  benzeri uygulamaların kullanılabilmesi” ilkesi kapsamında sınav yerine ödev verilebilir, verilen bu ödevler yarıyıl sonu (final) sınavı yerine sayılabilir.

Üniversitemiz Senatosunun 13.05.2020 tarih ve 11/68 sayılı kararı “Yarıyıl sonu (final) veya    bütünleme sınavlarına teknik problemler nedeniyle giremeyen veya sınavını tamamlayamayan   öğrencilerin talepleri halinde durumlarının ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilerek, uygun görülmesi halinde sınav tarihleri arasında online telafi sınav hakkı verilmesi” kapsamında işlem yapılabilir.

Üniversitemiz Senatosunun 13.05.2020 tarih ve 11/68 sayılı kararı “Online olarak yapılan bütünleme sınavına teknik imkanlarının yetersiz olması veya diğer nedenlere bağlı olarak katılamayan öğrencilerin mazeretlerinin ilgili birim yönetim kurullarında değerlendirilerek, mazeret sınav hakkı verilmesi,” kapsamında işlem yapılabilir.

  Dijital Ortamda Gerçekleştirilebilecek Sınavların Temel İlkelerinden birisi olan “Öğrencilere,   bulunduğu yerdeki üniversite birimleri öncelikli olmak üzere gerektiği takdirde Millî Eğitim  Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet olanaklarına erişim imkânı sağlanabilmesi” ilkesi kapsamında yükseköğretim kurumları başta olmak üzere ilgili kurum ve   kuruluşlarla iş birliği yapılarak öğrencilerimizin talepleri çözüme kavuşturulacaktır.

 Birden fazla sayıda yapılmış olan kısa süreli sınav veya ara(vize) sınav notlarının kendi içinde  belirlenen oranlara bağlı olarak oluşacak tek bir notun Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne   kaydedilmesi gerekmektedir.

Dijital Ortamda Gerçekleştirilebilecek Sınavların Temel İlkelerinden birisi olan “Sınav     başlamadan önce sınavın işleyişi, sınavın süresi, puanlama ilkeleri, öğrenci sorumlulukları, sınav     itirazları ve etik kurallar konusunda öğrencilere açık ve net bilgilendirmeler yapılması,” ilkesi kapsamında yapılacak olan yazılı bir metinle gerçekleştirilmesinin hukuki bağlayıcılık açsından   uygun olacağı

Dijital Ortamda Gerçekleştirilebilecek Sınavların Temel İlkelerinden birisi olan “Dezavantajlı,     engelli öğrencilerin sınavlarının dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli   bütün tedbirlerin alınması” ilkesi kapsamında işlem yapılabilir.

DBS’de sınav yapılan haftaya eklenebilir. DBS’de Final ve Bütünleme için haftalar otomatik olarak tanımlanmıştır. DBS’de istediğiniz haftaya final sınavını ekleyebilirsiniz.

            Bir sınava soru eklendiği zaman ilgili soru dersin soru bankasına otomatik eklenir. Bu nedenle sınavın detayından soru ekleme ile soru bankasından soru ekleme işlemi aynıdır. Fakat soru   bankasına eklediğiniz soruları rastgele olarak öğrencilere sorulmasını sağlayabilirsiniz. Bu  konuda egitimedevam.atauni.edu.tr sayfasındaki “Güvenilir Sınav Oluşturma” ve “Soru Bankası” videolarını izleyebilirsiniz.

 Öğrencilerin tüm soru türlerini nasıl cevaplayacağına yönelik rehber videosu oluşturulup    “egitimedevam.atauni.edu.tr” sayfasındaki öğrenci başlığına eklenecektir.

Soruları önceden hazırlayıp sisteme yükleyebilir ve sınavı oluşturabilirsiniz. Bu noktada sınav ayarlarından sınav saatini belirlemek gerekir. Eğer ayarlardan zaman belirlenmez ise ilgili sınavın belirli bir saati olmadığı ve öğrenciler her zaman görebilir anlamına gelmektedir. Bu nedenle sınav ayarlarından “Sınav başlangıç” ve “Sınav Bitiş” zamanlarını seçmeniz gerekmektedir. Öğrenciler bu ayarlamadan sonra soruları göremeyecektir.

Final sınavı, ödev ya da sınav olarak gerçekleştirilebilir. Fakat sınav sorularını ödev alanına yükleyip öğrencilere göster dediğinizde ilgili sınav saati gelmeden öğrenciler soruları görebilecektir. Bu noktaya dikkat edilmelidir. Fakat ödev tarzında bir final sınavı düşünüyorsanız bu noktada bir problem oluşmayacaktır. (Örneğin; 14 Haziran 2020 tarihine kadar ilgili ödevi yükleyiniz. Final sınavı olarak yaptığınız ödev/proje kabul edilecektir diyebilirsiniz.)

Evet, kullanılabilir. Bunun için B dersine gelip Yönetim başlığı altından “içe aktar” seçeneğini seçebilirsiniz. Daha sonra “Soru Bankasını Dahil Et” seçeneğini seçerek A dersinin soru bankasını aktarabilirsiniz. Konu ile ilgili rehber video tamamlanınca egitimedevam sayfasında paylaşılacaktır.

Evet, kullanılabilir. Bunun için B dersine gelip Yönetim başlığı altından “içe aktar” seçeneğini seçebilirsiniz. Daha sonra “Soru Bankasını Dahil Et” seçeneğini seçerek A dersinin soru bankasını aktarabilirsiniz. Konu ile ilgili rehber video tamamlanınca egitimedevam sayfasında paylaşılacaktır.

Evet, yapabilir. Fakat ayarlamaları bu doğrultuda düzenlemeniz gerekmektedir. Örneğin 10.00-12.00 arasında öğrenci istediği saatte sınava girsin. Sınavı başlattığında 30 dakikası olsun demek istiyorsak Sınav ayarlarındaki “Zamanlama” başlığını şu şekilde ayarlamak gerekir:

Sınavı başlat: 10.00

Sınavı bitir: 12.00

Zaman sınırı: 30 dakika

DBS’de öğrenci istediği zaman öğretim elemanına mesaj atabilir. Sınav başlattığı zaman sınav ekranında ek bir mesaj alanı bulunmamaktadır. Fakat öğrenci isterse DBS ya da OBS’deki mesaj alanını kullanarak dersin hocasına ulaşabilir.

Dersin öğretim elemanı sınav ayarlarından “Serbest” seçeneğini seçmesi halinde öğrenci istediği soruya dönebilir. Eğer “Ardışık” seçeneğini seçerse öğrenci cevapladığı ve boş bıraktığı sorulara tekrar geri dönemez. Dersin hocası bu iki seçenekten birini tercih ederek sınavını oluşturabilir. (Sınav güvenirliği ve kopya engellemeleri için “Ardışık” seçeneği seçilebilir. Fakat bu seçeneği seçme zorunlu olmayıp öğretim elemanı isteği doğrultusundadır.)

Şu an DBS’den OBS’ye otomatik not aktarımı bulunmamaktadır. Bu nedenle DBS’den alınan      excel dosyası, OBS’ye yüklenerek aktarım yapılabilmektedir. Bu aşamada ilgili yolu takip etmek gerekmektedir. egitimedevam.atauni.edu.tr sayfasında konu ile ilgili rehber video         bulunmaktadır. Aktarımda sık karşılaşılan sorunlar aşağıdaki gibi olup ilgili videoda     yapılabilecek adımlar bahsedilmektedir:

  • Öğrenci numarası yerine mail adresi görüntüleniyor bu nedenle not aktarılmıyor
  • Öğrenci numarası belirli sırada görüntülenmiyor.
  • Bazı öğrencilerin notları aktarılmıyor

DBS’de tüm soru türleri bir arada kullanılabilir. Bu noktada sınav detayında öğrencilere hangi  türlerde soru sorulacağı belirtilebilir.

https://egitimedevam.atauni.edu.tr/ adresinde sınav ile ilgili yardımcı kaynaklardan faydalanılabilir. Ayrıca etik dışı durumlar için öğrenciler uyarılabilir ve diğer bilgilendirmeler yapılabilir.

Dersi DBS’den silip tekrar birleştirip açılabilir. Fakat bu işlem tüm materyalleri sileceği için final haftasında tavsiye edilmemektedir. Birleştirme işlemleri için istediğiniz materyali (sınav, ödev, soru bankası, katılımcılar) 1 derste oluşturduktan sonra diğer derse aktarabilirsiniz. Örneğin A dersine eklediğiniz bir sınavı B dersinin detayına geldikten sonra “Yönetim” başlığı altındaki “İçerik Aktar” seçeneği seçerek A dersindeki istediğiniz materyali aktarabilirsiniz. Aynı şekilde diğer dersteki katılımcıları da tek derse ekleyebilirsiniz. Konu ile ilgili rehber video tamamlanınca egitimedevam.atauni.edu.tr sayfasına eklenecektir.

DBS erişimi yurt dışına açılmıştır. İlgili öğrenciler şu an DBS’ye erişmektedir. Sorun yaşayan öğrenciler varsa OBS yardım menüsünden talep oluşturabilirler.

%30 olarak görüntüleniyorsa bir problem oluşmayacaktır. Sistem otomatik olarak ayarlamaktadır.

Gerekli teknik hazırlıkların yapılabilmesi için bazı birimler sınav programlarını güncellemişler ve 27 Mayıs 2020 tarihi itibariyle öğrencilere ilan etmişlerdir.