Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Değerli öğretim elemanı,

Uzaktan eğitim eşzamanlı ve eşzamansız olmak üzere temelde iki tür bileşenden oluşmaktadır. Uzaktan öğretim derslerine ait içeriklerin önemli bir kısmının eşzamansız (asenkron) olarak daha önceden çekilecek video kayıtları, hazırlanacak sunular, ders notları, ödevler, forumlar, quizler, projeler, tartışmalar vb. içerik ve etkinlikler yoluyla sunulmasının esas olduğunun, canlı derslerin eşzamansız (asenkron) olarak planlanan eğitim etkinliklerinde anlaşılamayan, açıklama gerektiren ve ilave bilgilerin sunulması ve öğrenci ile etkileşim kurularak kazandırılabilecek bilgi ve beceri gerektiren hususlara odaklanılması için değerlendirilmesi gerektiği hatırda tutulmalıdır. Bu yüzden uzaktan öğretim yolu ile okutulan bütün derslerin hem eşzamansız (zengin ders içeriği ve etkinlikler) hem de eş zamanlı bileşenleri (canlı ders) olmalıdır. Etkili uzaktan eğitim için ATAÖGEM tarafından verilen eğitimlere eşzamanlı katılamayanların https://ogem.atauni.edu.tr/ sayfasından ilgili eğitimleri takip edebilirsiniz.

Uzaktan öğretim sürecinde siz değerli akademisyenlerimizden beklentilerimiz aşağıya çıkartılmıştır;

  1. Bütün dersler Ders Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden işlenmelidir.
  2. Her hafta dersin tanımlı programında yer alan saatler arasında olmak üzere en az bir canlı dersin (en az 50 dakika) DBS’ye tanımlanması ve saatinde dersin yapılması gerekmektedir. Canlı ders saatleri önceden öğrencilere duyurulmalı ve belirtilen saat uyulmalıdır.
  3. Adınıza tanımlı her ders için ders izlencelerinin DBS’ye yüklenmesi ve ayrıca her bir hafta için öğrencilere yönelik ders içerikleri ve etkinlikleri tanımlanmalıdır.
  4. Eşzamansız dersler içeriğinin oldukça zengin materyallerle desteklenmesi esastır. Bu kapsamda DBS’de her bir hafta için verilmesi gereken ders ile ilgili en az 3 eğitsel içeriğin (daha önceden kayda alınmış ders videosu, ders notu, sunu, okuma metinleri, dış kaynak bağlantıları vb.) ve etkinlikleri (forum-tartışma, ödev, proje, kısa sınav, alıştırma, sınav vb.) yüklenmiş olmalıdır.
  5. Verilen haftalık ödev, tartışma, forum, quiz gibi etkinliklerden en az birinin gerçekleştirilmesi ve bunların değerlendirmeye katılacağı da izlencede belirtilmesi gerekir.
  6. Ders Bilgi Sistemi (DBS) ile ilgili yaşanan aksaklıklarda program destek personeli ile iletişim kurulması ve aksaklığın giderilmesine yönelik çalışmalar için katkıda bulunulması beklenmektedir.
  7. Ders verdiği öğrencilerin dersle ilgili soru veya taleplerinin özellikle ÖBS, DBS ve e-posta aracılığı ile takip edilerek en geç 2 iş günü içerisinde cevaplanması, öğrencilerle etkili iletişim kurulması esastır.
  8. Ders ile ilgili duyurular için SMS ve OBS duyuru sistemlerinin kullanılması önerilir. İletişim amacıyla kullanılacak diğer iletişim kanalları (WhatsApp, sosyal medya vb.) kullanılması durumunda, ileride yaşanabilecek hukuki sorunlarda kanıt oluşturması açısından bu kanallar üzerinden yapılan duyuruların OBD, DBS kananlarından da kayıtlı olarak gönderilmesi gerekir.
  9. Öğretim üyelerinin dilemeleri halinde derse ilişkin kendileri yapılacak ek derslere ait videolara ait linkleri DBS üzerinden öğrenciler ile paylaşabilirler.
  10. Teknik desteğe ihtiyaç duyulması halinde öncelikli olarak bu sayfada yer alan kılavuzlardan ve tanıtım materyallerinden faydalanılması veya gerektiğinde destek personelinden  yardım talep edilmesi beklenmektedir.

SİSTEM KULLANIM KILAVUZ VE VİDEOLAR

Öğretim elemanlarımızın uzaktan eğitim sürecinde kullanabileceği sistemlere ilişkin rehber kılavuz ve videolara aşağıdan ulaşılabilir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Ders Bilgi Sistemi Kullanım Kılavuzu ve Videoları

DBS'de Sınavlar:

Lisanslı Canlı Ders Sistemleri

ATA-ÖGEM

Uzaktan Öğreticiliğe Geçiş Sertifika Programı Seminer Kayıtları

ATA-ÖGEM

Uzaktan Öğreticilik Sertifika Programı II

Diğer Yardımcı Materyaller

Canlı Ders Anlatım Yöntemleri

Uzaktan Öğreticilik Webinar Kayıtları

Diğer Canlı Ders Araçları

Video Kayıt / Düzenleme Araçları

DBS'de Güvenilir Sınav ve İntihal Tespit İşlemleri

- Dış Bağlantılar -

Faydalı Bilgiler